PRP Kök Hücre

PRP diğer adıyla Kök Hücre Tedavisi, hastadan alınan kan özel bir kit vasıtasıyla santrifuj edildikten sonra kanın üstte kalan iyileşme hücrelerinden zengin plazma kısmı eklem veya yumuşak doku içine verilerek uygulanmaktadır.

PRP diğer adıyla kökhücre tedavisi, hastadan alınan kan özel bir kit vasıtasıyla santrifuj edildikten sonra kanın üstte kalan iyileşme hücrelerinden zengin plazma kısmı eklem veya yumuşak doku içine verilerek uygulanmaktadır.